Distansköplagen

Följande text är tagen från konsumentverkets hemsida.

 

Om distans- och hemförsäljningslagen

Internethandel, postorder- och telefonförsäljning regleras i distans- och hemförsäljningslagen.
Lagen gäller även när du köper något av en försäljare som kommer till din dörr.

När gäller lagen?

Distansavtal
Vanliga distansavtal är när du handlar på postorder, från TV-shop, via Internet eller av en telefonförsäljare. För sådana avtal gäller distans- och hemförsäljningslagen.

Hemförsäljning
Om det ringer på dörren hemma och du köper något av en försäljaren på stående fot, gäller samma lag.

Finansiella tjänster
Lagen gäller även finansiella tjänster, till exempel om du tecknar en hemförsäkring via Internet. Om du tecknar distansavtal om en livförsäkring eller privat individuellt pensionssparande har du 30 dagars ångerrätt.

Fler användningsområden
Distans- och hemförsäljningslagen gäller också när du köper något av en försäljare som är utanför sitt fasta försäljningsställe, till exempel på så kallade Home Parties eller på din arbetsplats, på ett tåg, på sjukhus eller någon annanstans där du kan ha svårt att komma undan försäljaren. Däremot gäller inte lagen vid så kallad canvasförsäljning. Det kan till exempel handla om gatuförsäljning eller försäljning i anslutning till ett köpcentrum.

De viktigaste delarna i lagen för dig som konsument är ångerrätten och den information du har rätt att få.

Ångerrätten
När du köper en vara eller en tjänst på distans eller vid hemförsäljning har du enligt lagen rätt att ångra köpet
inom 14 dagar, när du handlar inom Sverige. Om du handlar något från ett annat EU-land, exempelvis via Internet, har du också ångerrätt, men ångerfristen kan då vara kortare än 14 dagar. Vill du veta mer om handel över gränserna, läs mer på Konsument Europas webbplats.
 
Informationen
Vid hemförsäljning ska du även få dels en blankett som du kan använda om du vill ångra köpet, dels få en informationshandling. Den ska bland annat innehålla information om ångerrätten och adress och telefonnummer till den du ska vända dig till om du ångrar dig.
 
Returfrakten
Om du ångrar dig vid internet- eller postorderköp får du själv betala returportot. Ångrar du dig vid telefonförsäljning ska du inte behöva betala returfrakten. Om du ångrar dig vid hemförsäljning ska du hålla varan tillgänglig så att säljaren kan hämta den hos dig. Ett undantag är om varan levererats efter själva hembesöket. Då ska du själv skicka tillbaka varan men har rätt till skälig ersättning för returfrakten."


Personuppgiftslagen (PUL)

Enligt (PUL) personuppgiftslagen måste vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig.
Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får del av när du anmäler dig för köp eller besöker vår hemsida kommer att behandlas av RetroRocket i egenskap av personuppgiftsansvarig. Informationen kommer att användas i syfte att vi vid köp skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig och för att kunna informera dig om nyheter och erbjudanden.

Vi kommer aldrig att låta någon annan använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas.

När du registrerar dig som medlem godkänner du att Retrorocket får behandla personuppgifter som rör dig samt vad som i övrigt följer av personuppgiftslagen eller motsvarande lagstiftning. Detta gäller tills vidare.